Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dane kontaktowe:

Biuro Projektu:
Zabrze ul. Wolności 286 (Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zabrze), pokój 310.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kowalczyk, telefon: 669 615 000
Iwona Holeczek, telefon: 32/ 37 33 546
e-mail: jezykowokomputerowo@um.zabrze.pl

Biura zamiejscowe – zlokalizowane w szkołach, w których realizowane będą kursy.